Följande personer är ansvariga under följande månad.      
  Ring/sms till:   I andra hand:
Månad Person 1 Telefon Person 2
Januari Karin 070-640 28 30 Gullik
Februari Gullik 070-317 66 01 Ulf-Göran
Mars Ulf-Göran 070-522 45 67 Kjerstin
April Kjerstin 070-060 63 97 Sten-Göran
Maj Sten-Göran 070-290 70 52 Ulla J
Juni Ulla J 073-041 39 09 Kjell-Åke
Juli Kjell-Åke 070-343 76 40 Karin
Augusti Karin Se Ovan Gullik
September Gullik Se Ovan Ulf-Göran
Oktober Ulf-Göran Se Ovan Kjerstin
November Kjerstin Se ovan Sten-Göran
December Sten-Göran Se ovan Karin
       

Vill du hyra någon av våra lokaler tex bagarstugan?

Ring då till Person 1 på listan som är ansvarig och kom överens om hur nyckel utkvitteras.

Gemensam genomgång av lokalerna som ska hyras samt återlämning av nyckel.

Skulle inte person 1 vara anträffbar eller på annat sätt upptagen, ring då till person 2!!!