Följande personer är ansvariga under följande månad.      
  Ring/sms till:   I andra hand:
Månad Person 1 Telefon Person 2
Januari Karin 070-640 28 30 Gullik
Februari Gullik 070-317 66 01 Ulla.P
Mars Ulla.P 070-386 69 98 Ulf-Göran
April Ulf-Göran 070-522 45 67 Kjerstin
Maj Kjerstin 073-060 63 97 Sten-Göran
Juni Sten-Göran 070-290 70 52 Karin
Juli Karin 070-640 28 30 Ulla J
Augusti Ulla J 073-041 39 09 Ulla P
September Ulla P 070-827 77 15 Margareth
Oktober Margareth 072-733 02 71 Sten-Göran
November Sten-Göran Se ovan Ulf-Göran
December Ulf-Göran Se ovan Karin