Följande personer är ansvariga under följande månad.      
  Ring/sms till:   I andra hand:
Månad Person 1 Telefon Person 2
Januari Karin 070-640 28 30 Gullik
Februari Gullik 070-317 66 01 Kjerstin 
Mars Kjerstin 070-060 63 97 Sten-Göran
April
Sten-Göran
070-290 70 52 Ulla J
Maj Ulla J
073-041 39 09 Kjell-Åke
Juni Kjell-Åke 070-343 76 40 Karin
Juli Karin 070-640 28 30 Gullik
Augusti Gullik Se Ovan Kjerstin
September Kjerstin Se Ovan Sten-Göran 
Oktober Sten-Göran  Se Ovan Ulla J
November Ulla J Se ovan Kjell-Åke
December Kjell-Åke Se ovan Karin
       

Vill du hyra någon av våra lokaler tex bagarstugan?

Ring då till Person 1 på listan som är ansvarig och kom överens om hur nyckel utkvitteras.

Gemensam genomgång av lokalerna som ska hyras samt återlämning av nyckel.

Skulle inte person 1 vara anträffbar eller på annat sätt upptagen, ring då till person 2!!!