Information om uthyrning

Vill du hyra någon av våra lokaler tex bakstugan, ring då till person 1 som är ansvarig enligt listan och kom överens om hur nyckel utkvitteras.

Gemensam genomgång av lokalen som ska hyras samt angående återlämning av nyckel.

Kan person 1 ej nås, kontaktas person 2 enligt listan.