Vill du hyra någon av våra lokaler tex bakstugan, läs detta först!!

Ring till person 1 som är i första hand, som är nyckelansvarig för respektive månad och kom överens hur nyckel ska utkvitteras.


Kan huvudansvarig ej, kontaktas person 2 i andra hand.


Gemensam genomgång av lokaler som ska hyras samt städning samt återlämning av nyckel.